Verkstad

Svecia tryckbord med vakuumbord 130×100 cm.

 

Hopkinson Cope´s Albion knäledspress från 1865.

 

August Fomm präglingspress
Används nu för högtryck i små format.

 

Phönix presse 116. Digelpress

 

Vandercook korrekturpress

 

Domeij koppartryckspress
Tryckbord 200×100 cm

 

Västervikspress
Tryckbord 150×70 cm.

 

Uhrdins koppartryckspress
tryckbord 130×70 cm.